Арматура А3 12

Средняя цена за тонну 71 150 руб., за метр 63.18 руб. (А500С 11.7) Динамика/Средние цены
Москва
+
0 км
Наименование Марка Длина Цена за 1т, руб. с НДС Поставщик
Арматура А3 12А500Сн/д40 000
Арматура А3 12S500н/д53 800 >15т53 800 5-15т
Арматура А3 12 2фА500Сн/д56 400
Арматура А3 12А500С11.766 490 1-5т66 490 5-10т
Арматура А3 12А500С1266 990 1-5т66 990 5-10т
Арматура А3 12А50011.767 000
Арматура А3 12А500С11.767 000
Арматура А3 12А500С667 490 1-5т67 490 5-10т
Арматура А3 12 2фА500С11.767 500
Арматура А3 12 2фА500С1267 500
Арматура А3 12А500Сн/д67 500 >5т
Арматура А3 12А500С11.768 000
Арматура А3 12А500С11.768 280 5-30т68 280 30т
Арматура А3 12А500С11.768 490 >1т68 890 <1т
Арматура А3 12А500С11.768 500
Арматура А3 12А500С11.768 500
Арматура А3 12А500С11.768 700
Арматура А3 12А500С69 000
Арматура А3 12А500С11.769 000
Арматура А3 12А500С11.769 200 >3т69 400 1-3т
Арматура А3 12А500С69 500
Арматура А3 12А500С70 000
Арматура А3 12А50011.770 500 >1т 0.5-1т
Арматура А3 12А500С11.771 000 >2т72 000 1-2т
Арматура А3 12А50011.771 000
Арматура А3 12А500С671 100
Арматура А3 12А500С11.771 400
Арматура А3 12А500С11.771 800 >15т72 100 5-15т
Арматура А3 12А500С672 200 >15т72 500 5-15т
Арматура А3 1225Г2С11.772 990 1-5т72 990 5-10т
Арматура А3 1225Г2С11.774 000
Арматура А3 1225Г2С11.774 500
Арматура А3 1225Г2С11.775 000
Арматура А3 1225Г2С1275 000
Арматура А3 12А50075 930
Арматура А3 12А6006.776 000
Арматура А3 1225Г2С11.776 800 >15т77 100 5-15т
Арматура А3 12А500С677 000
Арматура А3 12А500С11.777 000
Арматура А3 12А500С1277 000
Арматура А3 12А500С11.777 000
Арматура А3 12А500С11.777 500
Арматура А3 12А500С11.777 800 >20т
Арматура А3 1235ГС11.778 000
Арматура А3 1235ГС11.778 000
Арматура А3 12А500С78 000
Арматура А3 12А500С678 000
Арматура А3 1225Г2С78 270
Арматура А3 1225Г2С11.778 500
Арматура А3 12 2фА500Сбухты78 500
Арматура А3 12А500С11.778 500 >5т78 500 >15т
Арматура А3 1225Г2С11.779 500
Арматура А3 12А500Сбухты79 500
Арматура А3 1235ГС11.779 650 >20т
Арматура А3 12В500Сбухты80 000
Арматура А3 1225Г2С11.782 100 >20т
Арматура А3 12А500Сбухты82 500
Арматура А3 12А500С11.783 500 >5т
Арматура А3 12А500Сбухты83 500
Арматура А3 12А500Сбухты84 000
Арматура А3 12А8007.684 800 >15т85 100 5-15т
Арматура А3 12А80011.784 800 >15т85 100 5-15т
Арматура А3 12А8006.784 800 >15т85 100 5-15т
Арматура А3 12В500Сбухты86 990 1-5т86 990 5-10т
Арматура А3 12В500Сбухты87 000
Арматура А3 12В500Сбухты90 000
Арматура А3 12А500Сн/дзвонитезвоните
Арматура А3 1235ГСбухтызвонитезвоните
Арматура А3 1235ГС11.7звонитезвоните
Арматура А3 1225Г2Сбухтызвонитезвоните
Арматура А3 1225Г2С11.7звонитезвоните
Арматура А3 12А500Сзвоните
Арматура А3 12А500Сзвоните
Арматура А3 12А500С5.85звоните
Арматура А3 12А500С2.925звоните
Арматура А3 12А500С5.85звоните
Арматура А3 1225Г2Сзвоните
Арматура А3 12 (от 20т)В500Сбухтызвоните
Арматура А3 1235ГСзвоните
Арматура А3 1225Г2С11.7звоните
Арматура А3 12А500С11.7звоните
Арматура А3 12В500Сзвоните
Арматура А3 12В500Сбухтызвоните
Арматура А3 12А8006.7звоните 0.5-1т
Арматура А3 12А80011.7звоните 0.5-1т

Динамика цен на арматуру А3 12

  • Все
  • 25Г2С 11.7
  • 35ГС 11.7
  • А500 11.7
  • А500С 6
  • А500С 11.7
  • А500С бухты
  • А800 11.7
  • В500С бухты

Средние цены на арматуру А3 12

Наименование За тонну, руб. За метр, руб.
25Г2С 11.7 76 670 68.08
35ГС 11.7 78 550 69.75
А500 11.7 69 500 61.72
А500С 6 73 160 64.97
А500С 11.7 71 150 63.18
А500С бухты 81 600 72.46
В500С бухты 86 000 76.37